muftija beogradske Islamske zajednice Srbije,
glavni vojni imam Vojske Srbije i izvršni direktor
Halal agencije Srbije. Rođen 1970 godine u Beogradu.

STIGLI NOVI HAFIZI

STIGLI NOVI HAFIZI
Petak, 15. oktobar 2021. godine

Bismilahir-Rahmanir-Rahim

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Najbolji među vama su oni koji nauče Kur’an i njemu podučavaju druge.“ (hadis) Hafiz je onaj koji zna Kur’an napamet.

Uz Allahovu pomoć, nastavlja se saradnja sa Upravom za verske poslove Republike Turske – Dijanetom sa kojom je Islamska zajednica Srbije, preko svog aktuelnog reisu-l-uleme Seada ef. Nasufovića, sačinila dogovor da se pošalje na određeno vreme jedan broj hafiza radi usavršavanja imama, ali i podučavanja novih ljudi – budućih imama, medresanata i svih zainteresovanih muslimana.

Ovom prilikom, beogradski muftija Mustafa ef. Jusufspahić je istakao da je najbolje učiti veru i proučavati Kur’an od proverenih alima – učenjaka nego rešavati verske nedoumice preko interneta, od nepoznatih i neproverenih osoba. Muftija je takođe naglasio da je pandemija dovela do tzv. „onlajn“ učenja koje je otvorilo vrata mnogim pogrešnim tumačenjima vere i neispravnom razumevanju iste.

Kur’an je Allahov govor, koji je važio, još uvek važi i važiće za sva vremena i ako čovek uči Allahov govor on je ispravan, koristan je sebi i svim ljudima bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.

„Dolazak hafiza omogućio je da znamo ko nam podučava decu koja će sutra moći da to znanje prenesu ostalima, gde više neće biti potrebe za odlaskom u inostranstvo ili za dolazak sa strane, gde ćemo imati naše, proverene imame koji će podučavati nove generacije na najbolji i najbezbedniji način.

Početkom 2000-te godine, kada je Beogradska islamska srednja medresa nesrećno prestala raditi duži vremenski period, razlog je što nam nedostaje imama i hafiza te je nakon prestanka rada medrese, prestala mogućnost školovanja sopstvenog kadra i prestalo je stipendiranje malog broja učenika na dalje usavršavanje.

Ovaj dolazak hafiza omogućava da se poduči veći broj ljudi, da se usavrši veliki broj imama i poraste broj hafiza na našim prostorima. Nadamo se postizanju samostalnosti imama, ljudi koji će kasnije moći da podučavaju druge.“

Kontakt

mustafa jusufspahić © 2021 Sva prava zadržana